Onder verbouw verstaan wij de werkzaamheden waarbij er een bouwkundige wijziging is aangebracht in een
bestaand gebouw. Dit zijn zowel een uitbreiding zijn, maar ook een gewijzigde indeling.