Na bouwkundig onderzoek bleek het dakkapel van de woning en de gehele stroominstallatie in het huis niet in
orde te zijn. Het dakkapel was verzakt, hiervoor is een constructieberekening gemaakt. De constructie is volledig
door mij hersteld. De zolder is geïsoleerd en betimmerd. De oude vloer is eruit gehaald om de stroominstallatie
veilig te kunnen herstellen. Hierna is er een nieuwe vloer ingemaakt. Foto's worden later nog geplaatst.