Onder renovatie verstaan wij de werkzaamheden waarbij het object volledig of gedeeltelijk vernieuwd of
hersteld is. Hierdoor is het weer bruikbaar naar de maatstaven van deze tijd en de wensen van de opdrachtgever.